Банер
Српски
Бранислав Јевтић, Ирина Јухас
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Сажетак
Политички активизам жена с краја XIX и 60-тих година XX века, којим се тежило осигурање полне једнакости и окончање дискриминације пренет је и на спортске организације и на целокупан систем међународног спорта, који се овим проблемом, мање или више успешно бавио током целог прошлог, као и у првој декади овог века. Блиско прошло време припада "Трећем периоду промена" у коме се очекивало да дође до веће укључености жене у спорту. Овај период је испуњен активностима, агендама, декларацијама, али и резултатима истраживања којима се афирмише значај и улога спорта и даје правац за интеграцију жене на свим нивоима пирамиде спорта. Обојен "академским бојама", ово је период у коме се сумира учињено и даје оквир нове стратегије. Ово је временски оквир унутар кога се региструје много противуречних знакова (contradictio symptoma) између намере - активности - резултата да се непосредно учешће жена у спорту и физичкој активности увећа, као и да жена буде ангажовaна у телима која руководе и доносе одлуке у спорту. Резултати су остварени, учешће је стигло до прага бројчане равноправности, како у физичкој активност, тако и на ОИ, али се, с друге стране, уочава да се број жена тренера смањио, да је жена - тренер која тренира мушкарце реткост, односно да је реализација лидерске позиције жене у спорту пуна контрадикција, испуњена документима, сиромашна учинком, далеко и од простог бројчаног учешћа.
Кључне речи ЖЕНА / СПОРТ / РАВНОПРАВНОСТ / МЕЂУНАРОДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ / ПРОТИВУРЕЧНОСТИ / ОЛИМПИЈСКИ ПОКРЕТ