Банер
Српски
Тематска област
ПДФ
Штампа
Ел. пошта

Област: НАУКА И КУЛТУРА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

Фокус часописа је физичка култура као мултидисциплинарно (науке о здрављу, друштвено-хуманистичке науке и науке о образовању) и интердисциплинарно (гране спортских и наука о вежбању) поље знања и научног истраживања у простору физичке активности.

Часопис Физичка култура објављује резултате фундаменталних и примењених научних истраживања и настоји да шири теоријска и емпиријска сазнања из области образовања, спортског тренинга, учења и обучавања, управљања, организовања...

Часопис објављујe висококвалитетне чланке од заједничког интереса и међународне важности у простору, као што су: жена и спорт, дечији и спорт младих, параолимпијски спорт, физичка актиност особа са инвалидитетом, вредности савременог спорта, олимпијски покрет, развој образовног искуства кроз физичко васпитање, спорт и редовне дневне физичке активности, старење, итд. Посебна пажња посвећена је резултатима научних истраживања и најбољој пракси у развоју заједнице кроз све облике физичких активности.

Часопис Физичка култура објављује се у штампаном и електронском облику и отворен је за ауторе из целог света, укључујући младе истраживаче у докторским и постдокторским студијским програмима и пројектима. Сви чланци објављени су на српском и енглеском језику, са насловима, сажецима и кључним речима на шпанском. Часопис се публикује на два писма (латиници и ћирилици).

 

Последње ажурирано понедељак, 11 јул 2022 09:21