Банер
Српски
Тематска област
ПДФ
Штампа
Ел. пошта

Часопис Физичка култура је званични часопис Универзитета у Београду, Факултета спорта и физичког васпитања, у којем се објављују радови из области спорта, физичког васпитања и рекреације, као и из сродних биомедицинских, хуманистичких, друштвених и природних наука.