Банер
Српски
Тело атлете у вајарству античке грчке у функцији преношења и култивисања наслеђеног
Штампа
Ел. пошта
петак, 30 јун 2023 09:06
Ђорђе Стефановић.
Филозофски факултет, Универзитет у Београду, студент ДАС, Србија.

indent Сажетак
У раду се утврђује како тело атлете (област спорта), вајарство античке Грчке (историја уметности), дигитално окружење (дигитални уређаји – нова технологија) и спортски маркетинг (нови информациони системи у простору бизниса) омогућавају да се подржавају постојећи различити приступи системима знања у свакој од наведених области. Овај трансдисциплинарни приступ сазнања из различитих научних области проширује, не само знање, већ и научну свест. Циљ ове студије усмерен је ка феномену „трајног записа“ вајарских дела чија се тема односи на догађаје везане за тело атлете из периода античке Грчке. Због својих вредности ова вајарска дела су утицала на уметност сваког наредног периода цивилизације до данашњих дана и чувају се за будућност. У раду је коришћена историјско-компаративна метода и метода квалитативне анализе садржаја. Кроз испитивање и анализу историје баштињења дошло се до нових сазнања која могу имати допринос за општу корист друштва у коме живимо. Утврђено је да у дигиталном свету компјутерска 3Д анимација представља врло значајан простор у оквиру масовних и популарних медија, те је тако постала, не само чувар баштине вајарске уметности античке Грчке које приказују тела атлета, већ и један од саставних делова данашње опште културе који се највећим делом користи и у промоцији маркетинга у спорту. Сматра се да рад може да инспирише и друге на оригиналне идеје у смеру ширег истраживања.

 

keywords АНТИЧКА ГРЧКА / БАШТИНА / ВАЈАРСТВО / ЗНАЊЕ / СПОРТ