Банер
Српски
Предраг Манојловић – национална мисија визионара спорта - прилог управљању олимпијским развојем
Штампа
Ел. пошта
четвртак, 09 децембар 2021 13:05
Бранислав Јевтић
Научни часопис „Физичка култура“, Београд, Србија.

indent Сажетак
У Србији су се, у периоду од 2001. до 2009. године одвијале многобројне, хотимичне активности са циљем да се одреде правци развоја што већег броја чинилаца националног система спорта (НСС) и његовог окружења. Израз „национална мисија визионара спорта“ из наслова овог уредничког чланка, упућује на то да су се промене догодиле захваљујући појединцу. Циљ рада је да се кроз рефлексију и ex-post елаборацију доступних документа, индуктивним током дође до закључака о стручном и научном утемељењу промена НСС и националног олимпијског комитета (НОК) кроз остварење визије Предрага Манојловић, ерудите за прогрес и развој. Да би се смањио субјективизам у закључивању, смисао, терминологија, правовременост, акциони планови... анализираних докумената, иста су компарирана са резултатима периодике за истоимени временски период. Исход ове квалитативне анализе треба разумети и као прилог олимпијским студијама, субобласт: Управљање олимпијским развојем. Рефлектујући на деловање Манојловића, утврђени су многобројни примери за моделе добре праксе, који су, кроз анализу смисла, разврстани у иновативне кластере спортског органзовања и управљања: (1) НОК и његов развој, 2) Спортиста, (3) НСС и његов развој, (4) Спортски тренер, (5) Спонзори и донатори, (6) Држава Србија, (7) Друштво Србије, (8) Кадрови за спорт 21. века, (9) Мултиспортска такмичења, (10) Олимпијске студије и компетентности лидера олимпијског развоја, (11) Међународна сарадња и агенда европског спорта. Особеност Манојловића, као лидера, проистиче из његове просвећености. Као лидера олимпијског развоја, карактерисале су га особена духовност, морал, образованост, мудрост, саборност. Био је посвећен задатку и постизању изузетности, храбар, иновативан, одлучан, правичан, разборит, умерен, правдољубив. Предраг Манојловић је био Арете - Олимпијац - у простору свог деловања, изузетан и бољи од свега претходно учињеног.

 

keywords ПРЕДРАГ МАНОЈЛОВИЋ / ЛИДЕРСТВО / ОЛИМПИЈСКЕ СТУДИЈЕ / ОЛИМПИЈСКИ РАЗВОЈ / НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ / СРБИЈА
Последње ажурирано среда, 29 децембар 2021 23:56