Banner
English
Антропометријске карактеристике и телесни састав плесача латиноамеричких плесова Србије
Print
E-mail
Драгана Лабудовић, Сања Мандарић, Марија Мацура, Лидија Московљевић.
Плесни студио "Калипсо", Београд; Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.

indent Сажетак
Латиноамерички плесови, на такмичењима у спортском плесу, обухватају пет паровних плесова, различитих по техници извођења, карактеру и темпу музике: самбу, ча-ча-ча, румбу, пасо добле и џајв. Утицај на постигнуће у спортском плесу имају одређене морфолошке карактеристике плесача са два аспекта, функционалног и естетског. Циљ рада је био да се, применом стандардних процедура на пригодном узорку, измере одређене антропометријске димензионалности и одреди телесна композиција латиноамеричких плесача првог савезног ранга Србије. У циљу истраживања измерено је 16 антропометријских варијабли и одређен телесни састав, коришћењем једначина програма по Матејки (Mateigki). Добијени подаци су обрађени дескриптивним статистичким показатељима, док се из простора компаративне статистике, применила једнофакторска анализа варијансе (АНОВА). Резултати су показали да су плесачи умерено витке грађе и да имају уравнотежену физичку структуру тела, да постоје одређене разлике у односу на пол, као и да не постоје статистички значајне разлике у димензионалности и телесној композицији у односу на узрасне категорије код оба пола. Добијени резултати су у складу са претходним истраживањима.

 

keywords АНТРОПОМЕТРИЈА / МОРФОТИП / СПОРТСКИ ПЛЕС / ТЕЛЕСНА КОМПОЗИЦИЈА / УМЕТНИЧКИ СПОРТОВИ
Last Updated on Thursday, 27 December 2018 13:32