Banner
English
Естетско у борилачким вештинама далеког истока
Print
E-mail
Александар Филиповић, Срећко Јовановић.
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Србија; Универзитет у Београду, факултет спорта и физичког васпитања, Србија.

indent Сажетак
С обзиром на то да се борилачке вештине Далеког истока морају посматрати као неодвојиви део читаве културне традиције Кине и Јапана, њихов естетски карактер нераскидиво је повезан са традиционалним појмовима који доминирају у овим културама, као што су појам јединства супротности, познатији као Јин и Јанг; појам Пута (Тао-а) као симбола непрекидног самоусавршавања; или појам Ћи или Ки енергије која прожима све што постоји, како космос, тако и индувидуална бића. Наведени, као и многи други појмови дугују свој настанак и развој пре свега религиозно-филозофским системима који су обликовали и утицали на све слојеве друштва ових двеју великих култура, а не само на њихову борилачку традицију. Перформативне уметности, данас познате као сценске уметности, нису остале поштеђене овог утицаја. Оне су са борилачким вештинама Далеког истока имале свој испреплетени развој и снажно су утицале једне на друге. Предмет овог рада је приказ основних појмова који су у вези са естетским у борилачким вештинама Далеког Истока (Кине и Јапана). Циљ рада је да се укаже на сличан корен и бит и у другим деловима културне традиције.

 

keywords ЕСТЕТИКА / БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ / СЦЕНСКА УМЕТНОСТ / СПОРТ / КИНА / ЈАПАН