Banner
English
Сазнање у атлетици – од праксе до иновација
Print
E-mail
Ђорђе Стефановић, Раде Стефановић, Бранимир Мекић.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија;
Универзитет у Приштини, Факултет спорта и физичког васпитања, Лепосавић, Србија.

indent Сажетак
Континуирано унапређење практичних и теоријских знања представља основ за нову сазнајну парадигму и долазак до иновација које воде до нове ефикасније праксе атлетике. Потреба афирмације знања (све оно што је познато) подстиче процес сазнања о човеку у овој спортској активности (онтолошки контекст) укључујући и она сазнања која су заснована на научноистраживачком раду (методолошки контекст). Примена научног метода довела је до нових знања у корист атлетске праксе и до успостављања нових сазнајних хоризоната у изучавању домета човекових спортских перформанси. Извор знања су атлетска теорија и пракса. Оне су уједно и полазиште изучавања динамика човекових перформанси које се испољавају кроз различите атлетске дисциплине. Резултати на великим атлетским такмичењима су код једног броја аналитичара довели до расправа о платоима и "конзервацији" човекових способности, док је за друге ово било полазиште за упит о крајњим дометима сазнања о човековом атлетском бићу (гносеолошки контекст). Порекло сазнања о атлетском бићу човека потичe из античке философије Платона, Сократа, па се може рећи да је извор сазнања стар колико и расправе о природи промене човековог бића под утицајем вежбања. Атлетика се у овом раду представља кроз простор сазнања (предмет рада) које интегрише исконско и научно и са исходиштем каква је нова и ефикасна тренажна и такмичарска пракса.

 

keywords АТЛЕТИКА / ГНОСЕОЛОГИЈА / ФИЛОСОФИЈА / ТЕХНОЛОГИЈА / ИНОВАЦИЈЕ