Banner
English
Поузданост мерења различитих контрактилних функција прегибача прстију шаке код мушкараца различитог узраста
Print
E-mail
Милан Р. Марковић, Миливој Допсај, Ненад Коропановски, Немања Ћопић, Марија Трајков.
Универзитет у Београду, ФСФВ; Криминалистичко полицијска академија, Београд; Универзитет "Унион – Никола Тесла"; Факултет за спорт, Београд; Висока здравствена школа струковних студија у Београду.

indent Сажетак
Циљ истраживања је да се утврди поузданост тестирања различитих контрактилних функција шаке мушкараца, у зависности од моторичко-функционалне доминантности и узраста. Испитаник заузима седећи положај са опруженом или благо флексираном руком, постављеном у благо абдукциони положај. За потребе мерења употребљена је динамометријска сонда, са изометријским условима напрезања, фиксирана за специјалну конструкцију. Коришћен је софтвер "Isometrics" (вер. 3.1.1), а фреквенција одабира података реализована је на нивоу од 500 Hz. Узорак је обухватио 269 испитаника мушког пола, узраста од 14.0 до 69.9 година. Резултати дескриптивне статистике су показали да се у односу на тестирани узорак за недоминантну руку вредности испољене максималне јачине (Fmax) налазе у распону од 462.8 до 529.0 N, за експлозивну јачину (RFDmax) у распону од 1621.6 до 1972.8 N/s и за импулс мишићне јачине (ImpF50%max) од 8203.9 до 15552.3 Ns, док су вредности Fmax за доминантну руку у распону од 478.1 до 566.2 N, за RFDmax у распону од 1742.6 до 2119.0 N/s и за ImpF50%max од 9516.7 до 16845.1 Ns. Утврђено је да се поуздано могу мерити све три испитиване контрактилне карактеристике шаке, при чему се ICC налази у распону од 0.938 до 0.977 за Fmax, од 0.903 до 0.971 за RFDmax, и од 0.747 до 0.943 за ImpF50%max. Као репрезентативну вредност за варијабле Fmax и RFDmax, без обзира на доминантност руке, или узрасну групу, треба узимати други покушај као бољи резултат. Док за варијаблу ImpF50%max, у узрасним групама од 35.0 до 49.9 и од 50.0 до 69.9 година, углавном треба узимати први тестирани покушај за обе руке, у групи од 14.0 до 19.9 година други тестирани покушај, а у узрасту од 20.0 до 34.9 година бољи резултат недоминантне руке је први, а доминантне други покушај.

 

keywords СТИСАК ШАКЕ / МАКСИМАЛНА ЈАЧИНА / ЕКСПЛОЗИВНА ЈАЧИНА / КРИТЕРИЈУМСКА ИЗДРЖЉИВОСТ / ИМПУЛС СИЛЕ
Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 10:48