Банер
Српски
Хематолошки статус и функционалне способности кардиореспираторног система физички активних веганки
Штампа
Ел. пошта
четвртак, 16 јул 2020 08:52
Владимир Илић, Слободанка Добријевић, Немања Ребић.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија;
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, студент ОАС, Србија.

indent Сажетак
Циљ овог истраживања је био да се испита утицај веганске исхране на хематолошке параметре, као и да се упореде функционалне способности кардиореспираторног система вегана и особа на стандардном режиму исхране.Узорак испитаника чинило је 24 особе женског пола, подељене у две групе: 11 веганки и 13 жена на стандардном режиму исхране. Процена нивоа физичке активности испитаника вршена је стандардним IPAQ упитником. Хематолошка анализа обухватила је: комплетну крвну слику, липидни профил крви, витамин Б12 и гвожђе. Праћене су основне антропометријске варијабле, а за процену максималне потрошње кисеоника коришћен је субмаксимални Астрандов тест на бицкл ергометру. За мерење маскималних вредности срчане фреквенције и крвног притиска коришћен је RAMP континуирани протокол. Резултати су показали да активне веганке имају значајно нижу телесну масу и индекс телесне масе у односу на активне жене на стандардном режиму исхране. Број еритроцита и тромбоцита, као и LDL - холестерола показују ниже вредности код веганки у односу на контролну групу (p<0.01). Показатељи функционалних способности кардиореспираторног система се не разликују код активних веганки и жена на стандардном режиму исхране.

 

keywords ВЕГАНСКА ИСХРАНА / КРВНА СЛИКА / ЛИПИДНИ ПРОФИЛ / ГВОЖЂЕ / ВИТАМИН Б12 / VO2max
Последње ажурирано субота, 25 јул 2020 10:45